CHU VĂN AN 54-61

Họa thơ

Bạn nào có dám chịu chơi

Làm thơ họa lại cho tôi đọc cùng

Xin mời...

Vườn thơ CVA5461

 

 Who's Who

Vài hình ảnh những người đã cùng học những năm 54-61.

Hà Đồng Vinh

 Tập ảnh

Trường Bưởi-CVA Hà Nội xưa và nay
Niên khóa 58-59
Trị An ngày 20/3/1959

Niên khóa 59-60
Một vài khuôn mặt
CVA54-61 tại Việt Nam
Gặp gỡ tại Hoa Kỳ 11-2002
Mấy người ở Paris
Phạm Cơ thăm Paris 2003-05-31
Nguyễn Văn Khuy ghé Paris 2003-06
Theo chân Khuy thăm Paris 
Theo Khuy viếng Versailles 
Đỗ Diễn Nhi ghé Paris 10/2003
California 12/2003
2005: Saigon, California
2005: Du lịch Việt Nam với Đào Thạch Bích
 Đàm Hữu Cẩn ghé Paris
Đàm Hữu Cẩn thăm Cali
CVA5461, tháng 9/2005
CVA5461, tháng 11/2005
CVA5461 Sàigòn 12/05
Houston 2005
Sàigòn, họp mặt tân niên 2006
Sàigòn, họp mặt tháng hai
Giáo sư Chu Văn An, 19/02/2006
Bích, Lộc về Sàigòn
Vũ Duy Thuận thăm Sydney
CVA niên khóa 55-56
2006 với Lê Hoàng Cầu
Họp mặt Sàigòn 5/2006
CVA5461, năm 58-59(?)
Ca, tháng 7/2006  với NTDzao
CVA5461, 195x ? Phan Anh Dũng lên xe hoa
2006 với Nguyễn Văn Khuy, Sg, Ca
2006, Houston với NTSang & TQKhải
9/2006: Họp mặt Sàigòn
10/2006 Họp mặt Sàigòn
2007
2007/2
Ái Văn, 2007
 Vũ Duy Thuận, 2007
Nguyễn Văn Hảo, 2007
Trần Trọng Khang
Đại hội San José CVA 2007
Saigon 2008
California 2008
Saigon 2008
Họp mặt 25-10-2008  (chị Quế)
Saigon 2008 (chị Lý)
Trần Minh Đức, Paris 2012

 Nhập gia tùy tục ...

Xin mời các bạn liếc qua những bức thư đầu để biết qua thủ tục  (etiquette) của nhóm, một thứ Frequently asked questions, trước khi la ó ...

- Thư Lê Hoàng Cầu (28-12-2002)
- Thư Lê Tuyết Mai 11-01-2003
- Ðào Thạch Bích 19-01-2003
- Thư Lê Ngọc Phượng 23/1/2003
- Thư Lê Tất Luyện 27/1/2003 
- Thư Lê Ngọc Phượng 2003-02-03
v.v...

 

Việt Nam du ký

 
Tin quê nhà ...
 

Bàn loạn chuyện ngày xưa, bây giờ
 

Bàn loạn chuyện bây giờ
Chuyện Lục thập...

 

Thời cắp sách, thời vô cùng trong sạch

Quê tôi, Hải Phòng  ngày ấy:
 

 Phủ Lý quê tôi

Nhãn Hưng Yên
 

Thời thơ ấu ...
Rạp Lửa Hồng

 
Chuyện ngày xưa ...
Trường Sinh Từ Lý Thường Kiệt

 

Trường Hàng Than Nguyễn Công Trứ
 


TrườngNgô Sĩ Liên
 

Trường Đỗ Hữu Phương
 

Khu Nguyễn tri Phương - Phú Thọ 
 


  Thư của tôi...  
Ngày ấy trường Chu Văn An
Thầy Chung Quân

 

Những năm học Chu Văn An
Tú tài 61

 

Triết học đệ nhất
 

Thầy Võ Thế Hào, Phạm kế Viêm..
 

Linh Mục Khiết.
 

Thầy Thịnh Del
 
Thầy Đào Văn Minh
 

Thầy Trương Đình Ngữ
 

 

Lớp đệ tứ B1/B2
 

 Lớp đệ nhất Bê Bối
 

Lớp đệ tam bác Khuy
 

Đỗ Mộng Lân
 
Đỗ Xuân Đài
 

Trường Cao Đẳng...
 


Viagra
 

Hội chứng cúp điện
 

Nhịn đói chữa bệnh
 

Nhớ mẹ
 

Em bán báo
 

 

 

 

 

Những bài học thuộc lòng ...

Đây sông Gianh, đây biên cương thống khổ
Đây sa trường, đây nấm mộ trời Nam
...

là một trong những bài thơ mới mà chúng ta đã thuộc lòng thuở ấy. Các bạn nhớ không? .......

 

Vườn thơ CVA 54-61

Trang thơ Lê Tuyết Mai, Trần Minh Đức, Lê Khắc Hộ, Đào Thạch Bích, Nguyễn Hữu Khoáng, Vũ Văn Lễ, Đỗ Thượng Hưng, Nguyễn Ngọc Điệp, v.v...

Trần Minh Đức

Nguyễn Văn Định

Sáng tác CVA 54-61


Ái Văn

Trần Minh Đức

 

Đọc và viết thư tiếng Việt Unicode

 

Giai nhân tài tử Chu Văn An 54-61
http://community.webshots.com/album/60106646cNbobB
Cả làng CVA5461:
http://community.webshots.com/user/cva5461

http://molang.tripod.com

http://cva5461.tripod.com

Tạp chí Văn Học Nghệ Thuật đài RFI (Thụy Khuê phụ trách)

Phê bình văn học Thụy Khuê

Văn chương và Nghệ thuật Việt Nam đọc các tác giả hiện đại, xem tranh Lê Thị Lựu, Lê Phổ, Lê Bá Đảng...