CHU VĂN AN

Đặc san Bưởi Chu Văn An, Thu 1990
 

Bạn thân mến,

Sinh ra ở Hà Nội, di cư vào Sài Gòn, Huế, rồi quay về Sài gòn những năm 57-61. Sau dó tôi sang Pháp du học và ở lại đây luôn cho đến bây giờ.
Tôi không có dịp gặp lại nhiều bạn cũ và cũng không giữ nhiều kỷ niệm ngày xưa.
Hôm nay, viết lại những trang này mục đích tìm lại mối dây liên lạc với tất cả các bạn đã cùng nhau mài đũng quần ngày ấy.
Và cũng để cùng nhau chia xẻ những kỷ niệm năm xưa.

Tôi bắt đầu bằng trí nhớ hay hình ảnh còn giữ của những lớp tôi đã đi qua. Và sẵn sàng ghi lại tất cả những kỷ niệm của ngôi trường cũ, với tất cả các thầy giáo, học trò ... Xin các bạn tiếp tay.
Chân thành cảm tạ.

Ðể bắt đầu tôi ghi lại các lớp tôi đã đi qua .
Danh sách cựu học sinh Chu Văn An
Và xin giới thiệu các trang khác nói về trường Chu Văn An:

 
Chu Văn An Canada
Chu Van An Sydney 
Chu Van An 54-61  molang.tripod.com
Chu Văn An 54-61 
 

và cũng không quên gửi đến các bạn giọng ngâm của Nguyễn Ngọc Trân, một bạn đồng môn. Như một kỷ niệm. Như một tình bằng hữu. Mãi mãi.

Anh Trân, con thầy Nguyễn Ngọc Quỳnh hẳn đã thích bài thơ Tốt đỏ tốt đen của Y Dịch Lê Đình Điểu (1940-1999). Bài này Điểu làm năm 1959 đăng bích báo Tết năm Kỷ Hợi, năm Điểu tròn 20 tuổi. Cũng khoảng năm ấy Điểu còn làm bài thơ Tình toán học mà nay tôi đã quên nhiều câu. Và tôi muốn tìm lại nguyên bản. Xin các bạn bấm vào đây để tiếp tay tôi: Tình toán học

Xin chân thành cám ơn bạn đọc bổ sung cho những thiếu sót, sai lầm.

Xin gửi điện thư về: luyencva  @   free.fr , lẽ dĩ nhiên địa chỉ email xin các bạn viết liền.

 

Vietnam Arts & Culture

Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ